1/72 FM-2 Wildcat - engine

 ks (500 Kč)

 
1/72 FM-2 Wildcat - gunbay

 ks (200 Kč)

 
1/72 710x100 německá kola

 ks (100 Kč)

 
1/48 Gnome Rhone 14M

 ks (400 Kč)

 
1/48 Tornado - tail - ECM

 ks (110 Kč)

 
1/48 ČSA bomb Škoda HE 50kg

 ks (220 Kč)

 
1/48 ČSA bomb Škoda HE 20kg

 ks (220 Kč)

 
1/72 ČSA bomb Škoda HE 20kg

 ks (150 Kč)

 
1/72 ČSA bomb Škoda HE 50kg

 ks (150 Kč)

 
1/72 760x100 německá kola

 ks (100 Kč)

 
1/72 Hurricane Mk.IIc - kulomety

 ks (90 Kč)

 
1/72 610x85 německá kola

 ks (90 Kč)

 
1/48 Lewis - zásobníky

 ks (120 Kč)

 
1/48 Lewis Mk.III

 ks (120 Kč)

 
1/72 Lewis - zásobníky

 ks (100 Kč)

 
1/72 Lewis Mk.III

 ks (100 Kč)

 

    Další

© 2019 DMA .... 237452