ID:PASS

Základní informace pro práci s 3D - tisky

  • základní informace o výrobku

Výrobky jsou tvořené technologií 3D tisku. Tato technologie je založená na postupném vytvrzování resinové pryskyřice ve tvaru obrazce (řezu telesem výrobku)  a následným vrstvením jednotlivých obrazců na sebe tak, aby jejich spojením vznikl vlastní vytištěný výrobek. Resinová pryskyřice, ze které se výrobek skládá je v mnoha ohledech velmi podobná resinové pryskyřici používané pro odlévání do měkkých forem. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že ztuhnutí je způsobené osvětlením materiálu UV světlem, ne aktivátorem jako v případě odlévání.  Toto způsobuje, že pokud jsou výtisky nechány delší dobu vystavené slunečnímu záření, proces tvrdnutí materiálu dále pokračuje ... až do stavu "sklo" 

  • oddělování materiálu / broušení 
Aby bylo možné některé tvary technologicky vyrobit, je nutné přidat k výrobku technologické podpěrky, které je však nutné před vlastním použití dílu odstranit.  Podpěrky jsou zpravidla v místě připojení na díl ztenčené, proto v případě mechanického namáhání je velká pravděpodobnost, že se díl vylomí právě v místě tohoto ztenčeného krčku. 

Metodu vylamování dílů bych však doporučil pouze v případě, že vylamované místo bude na modelu někde, kde to nebude vidět. Vylomením dojde zpravidla k vyštípnutí malého kousku materiálu z vlastního dílu. 

Vhodnější metoda je používat na dělení žiletkovou pilku, odříznout podpěrku a dobrousit zbytek. 

K broušení se mi osvědčil jak smirkový papír, tak běžné jehlové pilníky. Při broušení vzniká jemný "bílý" prášek. 

Rytí - pokud budete potřebovat dorýt nějakou linku na tištěném díle, lze použít všechny běžné metody. Opticky vyrytá spára je bílá a nelze ji "čistit" rozpouštědly, pouze vypláchnout prachové částice vodou, nebo jinou vhodnou kapalinou (izopropyl + kartáček) . Aplikací stříkacího tmelu se efekt zbytkových částic ve spáře stejně schová. 

  • lepení / tmelení
materiál není rozpustný v běžně používaných rozpouštědlových lepidlech. Proto slepit lze pouze lepidly jako jsou vteřinové lepidlo, epoxid, UV aktivní lepidlo. 

Kapaliny jako jsou Aceton, Toulen, Izopropyl-Alkohol, Xylen .. a podobné nemají na použitý materiál žádný vliv a nenarušují jej. Doposud se mi nepovedlo materiál bežnými modelářskými  chemikáliemi narušit. 

K tmelení je možné použít libovolné běžné postupy. Na materiálu dobře drží jak obyčejný šedivý "tamiya" tmel, stejně jako dvousložkové tmely, či sekundové lepidlo. 

  • povrchová úprava
vzhledem k technologii výroby  můžou na povrchu místy zůstat artefakty vzniklé rozlišením tiskárny a nastavenou výškou vrstvy tisku. Ve většině případů stačí ke schování těchto nedokonalostí tisku provést aplikaci stříkacího tmelu. Osobně používám Mr.Surfacer 1000. 
Tmel na materiálu drží bez problémů 

Díly lze barvit všemi běžnými typy barev - Akryláty, Syntetické barvy ... 

© 2019 DMA ....